Konkursy na stanowisko dyrektorów placówek

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora (kliknij, aby pobrać załącznik)


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej (kliknij, aby pobrać załącznik)


Informacja o datach konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli(kliknij, aby pobrać załącznik)


Informacja o wyłonionych kandydatach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli (kliknij, aby pobrać załącznik)


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Piasecznie w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora (kliknij, aby pobrać załącznik)		
			
			
			

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności