Konkurs na stanowisku dyrektora

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora (kliknij, aby pobrać załącznik)

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora (kliknij, aby pobrać załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności