Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności