Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

 
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości (kliknij, aby pobrać załącznik)
 

 

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. kadr (kliknij, aby pobrać załącznik) 

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności