Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

                      Informacja o wynikach naboru na stanowisko
               pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

                                   ul. Kusocińskiego 4, 05 – 500 Piaseczno

 

            Specjalista ds. księgowości                            Zespół Ekonomiczno – Administracyjny

                  (nazwa stanowiska)                                                           Szkół w Piasecznie

                                                                                                            (miejsce pracy)

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Chmielecka zamieszkała w Tarczynie.

 

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności  gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pani Anna Chmielecka wykazała się największą wiedzą merytoryczną w zakresie spraw administracyjno – ekonomicznych, komisja stwierdziła, że Pani Anna Chmielecka w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

 

 

Piaseczno, dnia 20 marca 2015 r.

 

Dyrektor Zespołu

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie

Edyta Woźniak

 

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności