INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Informacja o wynikach naboru

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności