INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK REFERATU PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Informacja o wynikach naboru – konkurs nierozstrzygnięty

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności