Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. ds. księgowości (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. ds. kadr (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. admin.-ekon. (kliknij, aby pobrać załącznik)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności