Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (kliknij, aby pobrać załącznik w postaci pliku PDF)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności