GRATULACJE!

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA (kliknij, aby pobrać PDF)

Serdecznie gratulujemy

Pani Danucie Marczak powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2

Pani Bożenie Kurek powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3

Pani Jolancie Kopacz powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 5

Pani Ewie Mańkowskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 9

Pani Krystynie Łęckiej powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Pani Elżbiecie Lewandowskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głoskowie

Jesteśmy przekonani, że doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z chęcią do pracy, kreatywnością i troską o powierzone placówki przełoży się na pozytywne efekty działalności tych jednostek.

Życzymy dalszych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami i organem prowadzącym.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności