Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014-2015

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Piaseczno do szkół w roku szkolnym 2014/2015” z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, firmą Usługi Transportowe Janusz Marek Drela ul. Jana Pawła II 50, 05-500 Piaseczno.

Wykonawca w ciągu najbliższych dni będzie kontaktował się z rodzicami/opiekunami prawnymi niepełnosprawnych dzieci zgłoszonych do dowozu organizowanego przez Gminę Piaseczno, celem uzgodnienia godzin dowozu.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności