DOTYCZY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH WARUNKI LOKALOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

DOTYCZY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH WARUNKI LOKALOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (kliknij aby pobrać pdf)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności