Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 


05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności