Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – Referenta lub Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności