Informacja

Dnia 02 kwietnia 2021r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 7.30-14.00

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista / Główny specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja