Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości i Finanów

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Ogłoszenie

Zmiana terminu II etapu naboru na stanowisko Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów oraz II etapu naboru na stanowisko Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Ogłoszenie

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i Finanów

Wyniki naboru 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Wyniki naboru