Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Dalszy etap naboru

Projekt – „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno”

Informacja

Dnia 16 listopada 2019r. (sobota) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 8.00-16.00
Dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w CUW

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w CUW