Podziękowania dla p. Bożeny Bogdan

Szkolenie Pracowników

W związku ze szkoleniem pracowników w dniu 28 stycznia 2016r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia – przepraszamy

Harmonogram pracy w dniu 31.12.2015

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie w dniu 31 grudnia (czwartek) 2015 r. będzie czynny do godz. 14.00

Za utrudnienia przepraszamy. 

Harmonogram pracy w dniach 23-24.12.2015

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie w dniu 23 grudnia (środa) 2015 r. będzie czynny do godz. 14.00.

W Wigilię 24 grudnia (czwartek) 2015 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia – przepraszamy. 

Życzenia Świąteczne 2015

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przeniesiono 3. specjalistów ds. oświaty do urzędu miasta.

Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 70 17 519. Pracownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza pani Hannie Kułakowskiej-Michalak.
W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na terenie Gminy Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, oceną pracy dyrektorów i wnioskowaniem o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.

Ogłoszenie – poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego

Przedszkole Nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek”, ul. Nefrytowa 14 poszukuje od zaraz nauczyciela wychowania przedszkolnego (praca w pełnym wymiarze godzin) na dłuższe zastępstwo, za nieobecnego pracownika.

CV prosimy przesyłać na adres : przedszkole11.piaseczno@poczta.fm 

Telefon kontaktowy : 22-750-77-50  

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. ds. księgowości (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. ds. kadr (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko spec. admin.-ekon. (kliknij, aby pobrać załącznik)

 

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowiska

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowiska (kliknij, aby pobrać załącznik)