Informacja o podpisanej umowie Vulcan

Informacja o podpisanej umowie Vulcan  (kliknij, aby pobrać PDF)
UMOWA Z VULCAN (kliknij, aby pobrać PDF)
Oferta strategia rozwoju oświaty Piaseczno – załącznik nr 1 (kliknij, aby pobrać PDF)
Harmonogram prac – załącznik nr 2 (kliknij, aby pobrać PDF)

Spotkanie przedstawicieli ZEAS-u, liderów d/s przygotowania strategii oświatowej z przedstawicielami firmy VULCAN

Spotkanie przedstawicieli ZEAS-u, liderów ds przygotowania strategii oświatowej z przedstawicielami firmy VULCAN (18-08-2014) (kliknij, aby pobrać)

Oferta Pracy dla nauczyciela logopedy oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Sp nr 5 w Piasecznie p. E. Pyszyńskiej (kliknij, aby pobrać)

Konkurs edukacyjny „W Krainie Rzeki Jeziorki”

Zapraszamy do wzięcia udziału:

Gminnym konkursie edukacyjnym „W Krainie Rzeki Jeziorki”
spotkanie organizacyjne, które pomoże przybliżyć założenia projektu;
więcej informacji na stronie Gminy w zakładce Aktualności
http://piaseczno.eu/index.php?mnu=91&id=6989

GRATULACJE!

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA (kliknij, aby pobrać PDF)

Serdecznie gratulujemy

Pani Danucie Marczak powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2

Pani Bożenie Kurek powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3

Pani Jolancie Kopacz powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 5

Pani Ewie Mańkowskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 9

Pani Krystynie Łęckiej powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Pani Elżbiecie Lewandowskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głoskowie

Jesteśmy przekonani, że doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z chęcią do pracy, kreatywnością i troską o powierzone placówki przełoży się na pozytywne efekty działalności tych jednostek.

Życzymy dalszych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami i organem prowadzącym.