Oferta Pracy dla nauczyciela wspomagającego

Oferta Pracy dla nauczyciela wspomagającego

Informacja w sprawie ofert pracy dla nauczyciela wspomagającego od  dnia 15.10.2014 r.


Czas trwania umowy

Do końca roku szkolnego 2014/2015

Wymiar czasu pracy 1/1
Kwalifikacje Wyższe magisterskie w zakresie
pedagogiki specjalnej odpowiedniej
do pracy w oddziałach integracyjnych
Stopień awansu

Bez możliwości odbycia stażu
na stopień awansu kontrakowego, 
stopień kontraktowy, mianowany
lub dyplomowany

Staż pracy —————
Doświadczenie zawodowe      Dobry kontakt z dziećmi


Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV pocztą lub e-mailem na adres: sp5pias@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności