Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Wyniki naboru

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Ogłoszenie

Informacja

Dnia 31 grudnia 2020r. (czwartek) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 7.30-14.00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna dla kandydatów
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna dla kandydatów
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Życzenia

Komunikat

W związku ze świętem dnia 26 grudnia 2020 r. przypadającym w sobotę, informuję, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości i Finanów

Ogłoszenie