Uzupełnienie danych

Zainteresowane szkoły / przedszkola / gimnazja proszone są o przesłanie zdjęć budynków celem umieszczenia ich na stronie ZEAS. Prosimy także o sprawdzenie poprawności danych kontaktowych placówek oraz, w razie konieczności, ich uzupełnienie (adres strony www / adres e-mail / telefon lub fax).

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności