Podziękowanie Burmistrza gminy Piaseczno

Szanowni Państwo,
Gmina Piaseczno zajęła drugie miejsce w pierwszym kompleksowym rankingu
porównującym jakość edukacji między samorządami w kategorii gmin 20 –
100 tys. mieszkańców.
Szczegóły na stronie:
www.evidenceinstitute.pl/
W związku z powyższym Pan Zdzisław Lis Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno przekazuje gratulacje oraz podziękowania.
Z poważaniem
Edyta Woźniak


Treść podziękowania do pobrania poniżej Burmistrza gminy Piaseczno (kliknij, aby pobrać)

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności