Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności