Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Spełnione wymogi

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności