Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Dalszy etap naboru

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności