Konkurs edukacyjny „W Krainie Rzeki Jeziorki”

Zapraszamy do wzięcia udziału:

Gminnym konkursie edukacyjnym „W Krainie Rzeki Jeziorki”
spotkanie organizacyjne, które pomoże przybliżyć założenia projektu;
więcej informacji na stronie Gminy w zakładce Aktualności
http://piaseczno.eu/index.php?mnu=91&id=6989

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności