Obsługa Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym przez pracowników CUW

Magdalena Warmijak
Specjalista ds. Płac
pok. 114, tel. wewn. 110
warmijak@cuw.piaseczno.eu

Anna Chmielecka
Główny Specjalista ds. Księgowości
pok. 210, tel. wewn. 210
chmielecka@cuw.piaseczno.eu

Rachunek Dochodów Własnych
Krystyna Zurn  
Specjalista ds. Księgowości
pok. 207, tel. wewn. 112
zurn@cuw.piaseczno.eu