Obsługa Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym przez pracowników CUW

Małgorzata Podlewska
Specjalista ds. Funduszu Płac
pok. 112, tel. wewn. 217
podlewska@cuw.piaseczno.eu

Anna Chmielecka
Główny Specjalista ds. Księgowości
pok. 210, tel. wewn. 210
chmielecka@cuw.piaseczno.eu

Rachunek Dochodów Własnych
Krystyna Zurn  
Specjalista ds. Księgowości
pok. 207, tel. wewn. 112
zurn@cuw.piaseczno.eu