Obsługa Szkoły Podstawowej w Głoskowie przez pracowników CUW

Małgorzata Podlewska
Specjalista ds. Funduszu Płac
pok. 112, tel. wewn. 217
podlewska@cuw.piaseczno.eu

Anna Chmielecka
Główny Specjalista ds. Księgowości
pok. 210, tel. wewn. 210
chmielecka@cuw.piaseczno.eu


Rachunek Dochodów Własnych
Julita Hiter  
Specjalista ds. Księgowości
pok. 211, tel. wewn. 211
hiter@cuw.piaseczno.eu