Obsługa Szkoły Podstawowej nr 3 przez pracowników CUW

Mirosława Borys
Specjalista ds. Funduszu Płac
pok. 114, tel. wewn. 110
pietras@cuw.piaseczno.eu

Teresa Borkowska
Specjalista ds. Księgowości
pok. 209, tel. wewn. 209
borkowska@cuw.piaseczno.eu