Obsługa Szkoły Podstawowej nr 2 przez pracowników CUW

Małgorzata Podlewska
Specjalista ds. Funduszu Płac
pok. 112, tel. wewn. 217
podlewska@cuw.piaseczno.eu


Anna Kopczyńska
Specjalista ds. Księgowości
pok. 207, tel. wewn. 207
kopczynska@cuw.piaseczno.eu