Stypendia Socjalne

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie informuje, że przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o stypendium szkolne i zasiłki szkolne zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737-23-97

Informacja o realizacji zadań oświatowych

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2012 – 2013 (kliknij, aby pobrac załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2011 – 2012 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2010 – 2011 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2009 – 2010 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2008 – 2009 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Wyprawka szkolna 2012 / 2013

1. Wyprawka szkolna 2012 / 2013 (kliknij, aby pobrać załącznik)

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (kliknij, aby pobrać załącznik)

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przedłużenia terminu skladania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)

Obowiązujące Uchwały

1. Pensum dla psychologoów, pedagogów, logopedów…. (kliknij, aby pobrać załącznik)

2. Dodatek mieszkaniowy (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych na rok 2012-2013

Informacja o realizacji zadań oświatowych na rok 2012-2013 (kliknij, aby pobrać prezentację)

Uchwała dotycząca ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatotywch prowadzonych przez Gminę Piaseczno

1. Uchwała Nr 1492/L/2010 z dnia 25-08-2010

2. Uchwała Nr 1519/LII/2010 z dnia 20-10-2010

Wyprawka Szkolna na rok szkolny 2011/2012

Do pobrania:
1. Zarządzenie burmistrza  – termin wyprawki szkolnej 2011
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
3. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
4. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)