Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (nr ZEAS.0050.3.2016)

Zarządzenie Burmistrza nr ZEAS.0050.3.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (nr ZEAS.0050.2.2016)

Zarządzenie Burmistrza nr ZEAS.0050.2.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum

Uchwała nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała nr 463/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Burmistrza nr OŚ.0050.1.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Piasecznie

Obwieszczenia Rady Miejskiej Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 753 z dnia 22 stycznia 2016r (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno (kliknij, aby pobrać załącznik)