Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie (kliknij aby pobrać dokument)

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęła jedna
oferta z czego do II etapu zakwalifikował się jeden kandydat.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27.02.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszony kandydat został powiadomiony telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 24 lutego 2017 r.

Komisja Rekrutacyjna

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych

 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych (kliknij aby pobrać załącznik)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG
                             WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

                        05-500 Piaseczno ul. Kusocińskiego 4

      Informatyk                       w                    Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
  (nazwa stanowiska)                                           (nazwa jednostki organizacyjnej)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jarosław
Miller zamieszkały w Żabieńcu.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań
na ww. stanowisku. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pan Jarosław Miller
wykazał się wiedzą merytoryczną w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, komisja stwierdziła,
że Pan Jarosław Miller spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 27 stycznia 2017r.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych  w Piasecznie
Edyta Woźniak

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w
Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Centrum Usług
Wspólnych w Piasecznie wpłynęły 2 ofert z czego do II etapu zakwalifikowało się 2 kandydatów.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27.01.2017 r. o godz. 11.00
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 25 stycznia 2017 r.

Komisja Rekrutacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w
Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Centrum Usług
Wspólnych w Piasecznie wpłynęły 2 oferty z czego do II etapu zakwalifikowało się 2 kandydatów.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27.01.2017 r. o godz. 11.00
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 25 stycznia 2017 r.

Komisja Rekrutacyjna