Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw funduszu płac

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw funduszu płac w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie (kliknij aby pobrać załącznik)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. funduszu płac w Centrum Usług Wspólnych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. funduszu płac w Centrum Usług Wspólnych (kliknij aby pobrać załącznik)

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęła jedna
oferta z czego do II etapu zakwalifikował się jeden kandydat.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27.02.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszony kandydat został powiadomiony telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 24 lutego 2017 r.

Komisja Rekrutacyjna

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych

 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych (kliknij aby pobrać załącznik)