Zarządzenie nr ZEAS.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W PIASECZNIE

Informacja o wynikach naboru

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Burmistrza nr Oś.0050.4.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Załącznik do powyższego zarządzenia (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Informacja o dalszym etapie naboru na dwa wolne stanowiska pracy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piasecznie

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

Zarządzenie nr ZEAS.0050.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym

Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół informuje, iż dnia 11 kwietnia 2016r. rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2016/2017.
Rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji należy dokonywać na stronie internetowej: tutaj (kliknij odnośnik, aby przejść do strony)

Program Rodzina 500+

Gmina wdraża program Rodzina 500+. Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016r również w wybranych placówkach oświatowych Gminy Piaseczno według harmonogramu (pobierz)