Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (nr ZEAS.0050.3.2016)

Zarządzenie Burmistrza nr ZEAS.0050.3.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (nr ZEAS.0050.2.2016)

Zarządzenie Burmistrza nr ZEAS.0050.2.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci  do klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) . Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie przeprowadzane bez użycia systemu elektronicznego.

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do I klasy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Terminy składania zgłoszeń oraz wzory zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – postępowanie rekrutacyjne

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły podstawowej, na podstawie kryteriów ustalonych w statucie szkoły.

W statucie szkoły  określone są również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów odpowiadających kryteriom

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zasadami przyjęć uczniów do klas I szkoły podstawowej, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach internetowych szkół.

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

1) Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wychowanie fizyczne (kliknij, aby pobrać)
2)
Eureka – szkolenie prowadzone przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńska (kliknij, aby pobrać)

WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Wolne miejsca w Przedszkolu Nr 8 ul. Księcia Józefa 19 w Piasecznie

W związku z otwarciem od 28.01.2015 dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych, informujemy iż posiadamy
5 wolnych miejsc dla dzieci trzyletnich.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Przedszkolem Nr 8,
05-501 Piaseczno
ul. Księcia Józefa 19
tel . 22- 750 41 82.

z poważaniem,
Krystyna Bernacka

Dyrektor Przedszkola Nr 8

Ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus

Wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+ zapraszamy 29 stycznia (czwartek) na http://www.men.gov.pl/index.php/1776-29-stycznia-ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie
szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/index.php/1776-29-stycznia-ogolnopolski-dzien-informacyjny-programu-erasmus

WAŻNA INFORMACJA

Dnia 10 listopada 2014 r. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie będzie nieczynny.
Dzień 10 listopada ustalono dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę tj. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r.

Kampanii „Twoje pieniądze wracają do Ciebie”

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno do popierania kampanii „Twoje pieniądze wracają do Ciebie”
Szczegóły na stronie gminy:

http://piaseczno.eu/index.php?&mnu=91&id=7624