Dokształcanie młodocianych

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2) Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

3) formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (kliknij, aby pobrać)


05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności