Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Zarządzenie nr CUW.020.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych