Informacja

Dnia 31 grudnia 2019r. (wtorek) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 7.30-14.00

Życzenia świąteczne

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych