Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Specjalisty/Referenta w Referacie Oświaty

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym

Wyniki naboru

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Spełnione wymogi

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Spełnione wymogi

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Spełnione wymogi

Zarządzenie nr CUW.020.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01 października 2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno oraz określenia zasad ich udostępniania

Zarządzenie nr CUW.020.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01 października 2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno oraz określenia zasad ich udostępniania