Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum

Uchwała nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała nr 463/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Burmistrza nr OŚ.0050.1.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Piasecznie

Obwieszczenia Rady Miejskiej Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 753 z dnia 22 stycznia 2016r (kliknij, aby pobrać załącznik)